Huy Chương Trao Tặng

 • BQT thông báo Redirect toàn bộ tên miền của Girl Chảnh về web mới : BongHong.Info , các thành viên và NCC qua web mới đăng bài và sinh hoạt.
 1.  

  Huy Chương Chym Chuẩn Quốc Tế

  .
 2.  

  Huy Chương Chym Chuẩn Bóng Hồng

  .
Top Bottom